فرم مشخصات فردی و حرفه ای
فرم مشخصات فردی و حرفه ای

متقاضی محترم:

چنانچه تمایل دارید با شرکت های کارگزاری و سایر نهادهای مالی بازار سرمایه همکاری نمایید و در آن شرکت ها استخدام و مشغول به کار شوید خواهشمند است اطلاعات فردی، حرفه ای و سایر موارد درخواستی را طبق فرم ذیل وارد نمایید.

فرم مشخصات فردی و حرفه ای
مشخصات فردی
* نام :
* نام خانوادگی :
* جنسیت :
       
کد ملی :
* تاریخ تولد :
محل تولد :
* وضعیت تأهل :
       
وضعیت خدمت وظیفه :
                   
تلفن محل سکونت :
* تلفن همراه :
* شهر محل سکونت :
* آدرس محل سکونت :
* پست الکترونیکی :
اطلاعات تحصیلی

لطفاً اطلاعات سه مدرک اخیر تحصیلی خود را وارد نمایید.

+ -
* رشته تحصیلی :
* مدرک تحصیلی :
* نام و محل مرکز آموزشی :
* معدل :
* سال فارغ التحصیلی :
سوابق کاری
+ -
* نام سازمان/شرکت :
* سمت :
* از تاریخ :
* تا تاریخ :
اطلاعات گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه

چنانچه دارای گواهی نامه حرفه ای بازار سرمایه می باشید، گواهی نامه (های) اخذ شده را مشخص نمایید.

به منظور انتخاب بیش از یک مورد می توانید از علامت + استفاده نمایید.

+ -
گواهینامه های اخذ شده :
سال اخذ گواهینامه :
اطلاعات سایر دوره های آموزشی گذرانده شده
+ -
عنوان دوره :
محل برگزاری دوره :
مدت دوره :
میزان تسلط به زبان های خارجی
+ -
زبان :
خواندن :
نوشتن :
مکالمه :
مهارتهای نرم افزاری و حرفه ای
+ -
نرم افزار و یا مهارت :
میزان تلسط :
               
سایر اطلاعات
آیا عضویت در مجامع حرفه ای و دانشگاهی و بین المللی دارید؟ نام ببرید :
آیا تألیفات، مقاله و یا سابقه تدریس دارید؟ نام ببرید :
فعالیت در کارگزاری

چنانچه در حال حاضر با شرکت های کارگزاری یا سایر نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام همکاری دارید فیلدهای زیر را تکمیل نمایید.

محل فعالیت :
سمت :
نوع همکاری :
       
مدت همکاری تا کنون :
Privacy Policy

اینجانب مسئولیت صحت اطلاعات مندرج در این فرم را شخصاً بر عهده می گیرم و از این جهت مسئولیتی متوجه کانون نمی باشد.

همچنین نسبت به در اختیار گذاشتن اطلاعات فرم به شرکت های کارگزاری و سایر نهادهای بازار سرمایه رضایت دارم.

* شرایط مذکور را :

Preventing car Sabmyt
* Security Code :
 
 
 
 

seotseimeIRENEXifbcsdirantsetmcsenacmcamc

OtherLinks